Leden 2024

Společnost UTILITIES SYSTEMS získala certifikaci o zavedení a udržování systému managementu bezpečnosti informací, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.