Január 2024

Spoločnosť USYS Slovakia získala certifikáciu o zavedení a udržiavaní systému manažmentu bezpečnosti informácií, ktorý spĺňa požiadavky ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.