UTILITIES systems

zákaznícke informačné systémy

Na trhu pôsobíme vyše 30 rokov

Aktuálne ZIS is-USYS®.net používa 8 400 užívateľov
Cez 11 000 000 obsluhovaných zákazníkov
V ZIS is-USYS®.net je za rok vystavených viac ako 100 000 000 faktúr
Celková fakturovaná čiastka v ZIS is-USYS®.net je viac ako 90 miliárd Kč ročne

KTO SME

Akciová spoločnosť UTILITIES SYSTEMS bola založená v roku 1992 (predtým STAS servis s.r.o.). Výhradnou aktivitou firmy je vývoj, implementácia a podpora zákazníckych informačných systémov pre oblasti vodárenstva, energetiky a médií.

Na Slovensku pôsobí sesterská spoločnosť USYS Slovakia. Firma je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001.

vývoj

ZIS is-USYS®.net
Zákaznícke informačné systémy vyvíjame od roku 1991. Základný vývoj najnovšej generácie ZIS is-USYS®.net bol dokončený v roku 2010.

Pre vývoj boli použité najnovšie nástroje Microsoft a Oracle. Natívne trojúrovňová architektúra umožňuje realizovať cloudové implementácie.

Gazelle®
Modifikovaná generácia systému Billing a CRM zameraná na implementácie mimo Českú a Slovenskú republiku. Vývoj systému bol dokončený začiatkom roku 2016.

implementácie

Náš produkt ZIS is-USYS®.net je implementovaný vo viac ako 80 % vodárňach v Česku a na Slovensku.

V oblasti energetiky a teplárenstva je ZIS implementovaný v rade významných spoločností v Česku a na Slovensku.

Medzi ďalšie významné implementácie patrí ZIS pre výber koncesionárskych poplatkov v ČRo (Český rozhlas), ČT (Česká televize) a RTVS (Rozhlas a TV Slovenska).

Gazelle®je modifikovaná generácia systému Billing a CRM určená pre implementácie u predajcov elektriny a plynu v zahraničí (Poľsko, Chorvátsko a Maďarsko).

servis

Jadro firmy USYS v Čechách a na Slovensku tvoria odborníci, ktorí okrem znalosti informačných technológií disponujú detailnými znalosťami podporovaných procesov.

Dlhodobá skúsenosť v oblasti utilitných a mediálnych spoločností radí firmu USYS medzi špičky v obore.

Pre efektívnu komunikáciu so zákazníkmi naši špecialisti používajú help desk i-FPUZ, umožňujúci sledovanie a správu potrieb užívateľov.

PRODUKTY

Zákaznícke informačné systémy a CRM

Najnovšia generácia zákazníckeho informačného systému bola dokončená v roku 2010. Prináša prehľadné užívateľské prostredie, inovatívne ovládanie, široký rozsah funkcií, riešenie komplexných obchodných prípadov, zdokonalené účtovanie, dostupnosť manažérskych informácií a mnoho ďalšieho…

ZIS a CRM pre vodárne

V oblasti vodárenstva je ZIS is-USYS®.net dominantným riešením na českom a slovenskom trhu (cez 85 % podielu na trhu). Medzi významných zákazníkov patria skupiny VEOLIA voda a Energie AG Bohemia.

ZIS a CRM pre energetiku

V oblasti alternatívnych predajcov elektriny a plynu je ZIS is-USYS®.net v Českej a Slovenskej republike implementovaný v rade významných zákazníkov, ako sú MND, EPET, EOP, Energie2 a Magna.

ZIS a CRM pre médiá

V oblasti médií (rozhlas, televízia) je ZIS is-USYS®.net dominantným riešením na českom a slovenskom trhu (100% podiel na trhu, ČRo, ČT, RTVS). Súhrnne je v systéme evidovaných vyše 10 miliónov poplatníkov.

miliónov obsluhovaných zákazníkov

rokov na trhu

užívateľov

Implementácia ZIS od roku 1992

Najnovšia generácia zákazníckeho informačného systému ZIS s-USYS®.net je implementovaná v mnoho významných spoločnostiach v Česku a na Slovensku.
V Poľsku, v Chorvátsku a v Maďarsku je implementovaná modifikovaná generácia Billing a CRM pod názvom Gazelle®.

VODÁRENSTVO

Skupina VEOLIA VODA
Skupina ONDEO
Skupina ENERGIE AG
GDF Suez

ENERGETIKA

Bohemia Energy entity s.r.o.
MND a.s.
EOP Opatovice, a.s.
Teplárna Otrokovice, a.s.

MÉDIÁ

Český rozhlas
Česká televize
RTVS (Rozhlas a Televízia Slovenska)

USYS pomáha

AKTUALITY

R

Vykonávame profesionálne analytické práce a realizujeme zložité štrukturálne operácie

R

Pri novej požiadavke so zákazníkom vždy aktívne prediskutujeme spôsob riešenia a odporučíme ten najvhodnejší

R

Ponúkame vysoko profesionálne aktivity bez ohľadu na pracovnú dobu

R

Analýza a realizácia interface na ostatné systémy je pre nás samozrejmosťou

R

Zaisťujeme efektívne a časovo optimalizované nové implementácie ZIS vrátane migrácií dát (aj historických)

R

Pre zaistenie trvalého rozvoja ale aj ľahšej vzájomnej komunikácie sa aktívne snažíme porozumieť Vášmu predmetu podnikania formou osobných návštev

Jún 2022 – Konferencia k 30. výročiu USYS

V júni prebehlo stretnutie s našimi zákazníkmi na konferencii v Štiříne neďaleko Prahy. Bolo prezentovaných množstvo zaujímavých tém a noviniek. Krátku ukážku môžete vidieť nižšie vo videu.

Január 2022

Do novej implementácie ZIS, ktorá je prevádzkovaná v EP Energy Trading a.s. z Energetického a priemyselného holdingu (EPH), boli presunutá dáta zákazníkov Dobrej energie. Paralelne bola nad týmito dátami dokončená implementácia zákazníckeho portálu.

December 2021

Upravená webová aplikácia do novšieho responzívneho designu pre Ostravské vodárne a kanalizácie a.s.

November 2021

Dokončená implementácia webového portálu pre správu televíznych poplatkov v Českej televízii. Nová aplikácia má moderný dizajn, zjednodušené procesy, novú platobnú metódu inkaso z platobnej karty a množstvo ďalších vylepšení a zjednodušení pre platcov televíznych poplatkov. Súčasne bola vykonaná aj optimalizácia procesov a činností v aplikácii pre užívateľov správy televíznych poplatkov v Českej televízii v is-USYS.

November 2021

Pre našich zákazníkov nové úspešne prevádzkujeme outsourcing back-office procesov ZIS. Jedná sa o správu systému, cenníkov a produktov. Pripravujeme prevzatie procesov fakturácie a salda.

Október 2021

Implementované rozšírenie is-USYS o podporu Smart Meteringu vo Vodárenskej akciovej spoločnosti (divízie Brno-vidiek, Boskovice, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Ždár nad Sázavou). Súčasne bola upravená webová aplikácia do novšieho responzívneho designu.

KARIÉRA

Pracujte pre úspešnú firmu

USYS je veľmi úspešná česká IT firma pôsobiaca na trhu od roku 1992, ktorá vyvíja vlastný rozsiahly informačný systém, používaný vo firmách ako sú Veolia voda, Česká televize, Český rozhlas, Bohemia Energy a ďalšie. Systém je implementovaný v Česku, na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku a v Chorvátsku.

Ponúkaný zákaznícky informačný systém ZIS is-USYS®.net je dielom špecializovanej autorsko-implementačnej firmy UTILITIES SYSTEMS a.s., ktorá v priebehu 29 rokov získala bohaté skúsenosti v oblasti vývoja a implementácie ZIS pre distribútorov a predajcov médií.

V spoločnosti UTILITIES SYSTEMS a.s. pracujú odborníci, ktorí sa zaoberajú výhradne vývojom, implementáciou a podporou ZIS pre distribútorov médií. ZIS firmy UTILITIES SYSTEMS a.s. prešiel víťazne radom výberových konaní v ČR aj v zahraničí. Hlavné sídlo firmy je v Prahe, pobočky má v Brne a Banskej Bystrici (USYS SK).

 

Našim novým kolegom ponúkame

 • nadštandardné platové podmienky
 • platené nadčasy (nad 15 % štandardnej pracovnej doby)
 • prácu v pokojnej vilovej štvrti v susedstve parku
 • 5 týždňov dovolenky, 3 sickdays / rok a homeoffice
 • ročný príplatok za zvýšené úsilie v prospech USYSu
 • príspevok na dôchodkové poistenie a stravné lístky
 • anglické jazykové kurzy
 • letné firemné akcie
 • a mnoho ďalšieho

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

Programátor C#

Nutná znalosť .NET (C #) – aspoň ,intermediate‘. Výhodou je znalosť WinForms, .NET Remoting, knižníc DevExpress (ale nie je podmienkou). Aspoň elementárna orientácia v oblasti SOAP webových služieb. Aspoň elementárna znalosť SQL. Architektúra ZIS je trojúrovňová, klientska vrstva na platforme .net + WinForms, aplikačná vrstva na platforme .net hostovaná v IIS. Komunikácia klient-IIS pomocou .net remoting. Dátovú vrstvu zaisťuje databáza ORACLE.

Náplňou práce je predovšetkým vývoj klientskej a aplikačnej vrstvy. Vzhľadom na rozsah ZIS je možné široké uplatnenie, ako na klientskej vrstve (aplikácia je teraz postavená nad vlastnými UI knižnicami a frameworkom), tak vo vrstve aplikačnej logiky.

mám záujem

Programátor webu

Nutná znalosť .NET (C #) – aspoň ,intermediate‘. Pokročilá znalosť vývoja webových aplikácií, a to predovšetkým zo strany front-endu. Znalosť HTML5, CSS, JavaScript. Výhoda znalosti a skúsenosti s niektorým z rozšírenejších JS frameworkov (Angular, React). Skúsenosť s MVC architektúrou.

Náplňou práce bude predovšetkým vývoj tenkého (čisto webového) klienta k existujúcej aplikácii. Jedná sa o úplne nový projekt (resp. následne sadu projektov) v rámci firmy. Uchádzač bude hrať kľúčovú úlohu v projekte, a to už od počiatku (návrh architektúry, použitých technológií atď.).

mám záujem

Konzultant

Výhodou je znalosť databázového jazyka SQL, komunikatívnosť a schopnosť tímovej práce. Požadovaná je znalosť českého alebo slovenského jazyka, angličtina alebo poľština je vítaná.

Náplňou práce konzultanta je vykonávanie podpory zákazníkom, analýz, implementácií a servisných činností. Po získaní dostatočných znalostí o funkciách ZIS a jeho dátovom modeli môže vykonávať samostatné úlohy analytického charakteru a zložité servisné zásahy na úrovni databázy. Pre komunikáciu so zákazníkmi používame vlastný ticketovací systém.

mám záujem

KONTAKTY

UTILITIES SYSTEMS a.s.

IČO: 26697599
DIČ: CZ26697599

Sídlo spoločnosti:
28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kancelárie:
Na Klaudiánce 18, 147 00 Praha 4

telefón:
+420 840 888 215
+420 271 735 025
+420 272 732 377
e-mail:
info@usys.cz
servis@usys.cz

USYS Slovakia, s.r.o.

IČO: 44908806
DIČ: 2022874997
IČ DPH: SK2022874997

Adresa:
Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica

telefón:
+420 840 888 215
+421 484 143 072
+421 905 149 880
e-mail:
usyssk@usys.cz
servis@usys.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Vaše meno*

  E-mail*

  Spoločnosť

  Telefón

  Správa*

  © 2023 Utilities Systems a.s.