UTILITIES systems

zákaznícke informačné systémy

Na trhu pôsobíme vyše 30 rokov

Aktuálne ZIS is-USYS®.net používa 8 400 užívateľov
Cez 11 000 000 obsluhovaných zákazníkov
V ZIS is-USYS®.net je za rok vystavených viac ako 100 000 000 faktúr
Celková fakturovaná čiastka v ZIS is-USYS®.net je viac ako 90 miliárd Kč ročne

KTO SME

Spoločnosť UTILITIES SYSTEMS bola založená v roku 1992 (predtým STAS servis s.r.o.). Výhradnou aktivitou firmy je vývoj, implementácia a podpora zákazníckych informačných systémov pre oblasti vodárenstva, energetiky a médií. Na Slovensku pôsobí sesterská spoločnosť USYS Slovakia.

Od apríla 2023 patríme do skupiny softvérových firiem patriacich pod nemeckú spoločnosť Ookam Software. Toto spojenie vnímame ako pozitívny krok smerom k novým implementáciám v rámci európskeho trhu, ako príležitosť na ďalší rozvoj ZIS is-USYS®.net a posilnenie stability našej spoločnosti.

vývoj

ZIS is-USYS®.net
Zákaznícke informačné systémy vyvíjame od roku 1991. Základný vývoj najnovšej generácie ZIS is-USYS®.net bol dokončený v roku 2010.

Pre vývoj boli použité najnovšie nástroje Microsoft a Oracle. Natívne trojúrovňová architektúra umožňuje realizovať cloudové implementácie.

Gazelle®
Modifikovaná generácia systému Billing a CRM zameraná na implementácie mimo Českú a Slovenskú republiku. Vývoj systému bol dokončený začiatkom roku 2016.

implementácie

Náš produkt ZIS is-USYS®.net je implementovaný vo viac ako 80 % vodárňach v Česku a na Slovensku.

V oblasti energetiky a teplárenstva je ZIS implementovaný v rade významných spoločností v Česku a na Slovensku.

Medzi ďalšie významné implementácie patrí ZIS pre výber koncesionárskych poplatkov v ČRo (Český rozhlas), ČT (Česká televize) a RTVS (Rozhlas a TV Slovenska).

Gazelle®je modifikovaná generácia systému Billing a CRM určená pre implementácie u predajcov elektriny a plynu v zahraničí (Poľsko, Chorvátsko a Maďarsko).

servis

Jadro firmy USYS v Čechách a na Slovensku tvoria odborníci, ktorí okrem znalosti informačných technológií disponujú detailnými znalosťami podporovaných procesov.

Dlhodobá skúsenosť v oblasti utilitných a mediálnych spoločností radí firmu USYS medzi špičky v obore.

Pre efektívnu komunikáciu so zákazníkmi naši špecialisti používajú help desk i-FPUZ, umožňujúci sledovanie a správu potrieb užívateľov.

R

Vykonávame profesionálne analytické práce a realizujeme zložité štrukturálne operácie

R

Pri novej požiadavke so zákazníkom vždy aktívne prediskutujeme spôsob riešenia a odporučíme ten najvhodnejší

R

Pre našich zákazníkov novo úspešne prevádzkujeme outsourcing back-office procesov ZIS. Ide o párovanie platieb a riešenie inkás a vratiek. Sme pripravení aj na správu cenníkov a produktov alebo prevzatie fakturácie

R

Analýza a realizácia interface na ostatné systémy je pre nás samozrejmosťou

R

Zaisťujeme efektívne a časovo optimalizované nové implementácie ZIS vrátane migrácií dát (aj historických)

R

Pre zaistenie trvalého rozvoja ale aj ľahšej vzájomnej komunikácie sa aktívne snažíme porozumieť Vášmu predmetu podnikania formou osobných návštev

PRODUKTY

Zákaznícke informačné systémy a CRM

Najnovšia generácia zákazníckeho informačného systému bola dokončená v roku 2010. Prináša prehľadné užívateľské prostredie, inovatívne ovládanie, široký rozsah funkcií, riešenie komplexných obchodných prípadov, zdokonalené účtovanie, dostupnosť manažérskych informácií a mnoho ďalšieho…

ZIS a CRM pre vodárne

V oblasti vodárenstva je ZIS is-USYS®.net dominantným riešením na českom a slovenskom trhu (cez 85 % podielu na trhu). Medzi významných zákazníkov patria skupiny VEOLIA voda a Energie AG Bohemia.

ZIS a CRM pre energetiku

V oblasti alternatívnych predajcov elektriny a plynu je ZIS is-USYS®.net v Českej a Slovenskej republike implementovaný v rade významných zákazníkov, ako sú MND, EPET, EOP, Energie2 a Magna.

ZIS a CRM pre médiá

V oblasti médií (rozhlas, televízia) je ZIS is-USYS®.net dominantným riešením na českom a slovenskom trhu (100% podiel na trhu, ČRo, ČT, RTVS). Súhrnne je v systéme evidovaných vyše 10 miliónov poplatníkov.

miliónov obsluhovaných zákazníkov

rokov na trhu

užívateľov

AKTUALITY

Jún 2024

Pripravujeme na podpis zmluvy so švajčiarskou spoločnosťou MET Group.

Apríl 2024

Oslovila nás ďalšie poľská spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom energie. Bola jej zaslaná záväzná ponuka na implementáciu nášho systému.

Marec 2024

V stredu 20. 3. 2024 prebehol v Prahe v Konferenčnom centre City vodárenský workshop, s viac ako 50 účastníkmi z niekoľkých desiatok vodární a zástupcov vodárenských skupín.

Počas príjemného popoludnia sme spoločne predstavili a následne diskutovali o viacerých novinkách ZIS a rozvojových plánoch na roky 2024 a 2025. Významná časť workshopu bola venovaná aj funkcionalitám systému, ktoré vodárenské spoločnosti najčastejšie požadujú. Či už v oblasti smart meteringu, zákazníckych portálov, mobilných aplikácií, alebo pre notifikácie o odstávkach, vylepšenia v oblasti hromadnej, najmä elektronickej korešpondencie, automatizácie v komunikácii so zákazníkmi alebo zadávania a podpisovania zmlúv či zadávania odpočtov.

Ďakujeme za účasť a na budúcom workshope sa na Vás opäť tešíme!

Marec 2024

Oslovila nás poľská spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom energie. Bola jej zaslaná záväzná ponuka na implementáciu nášho systému.

Február 2024

V januári sme vyhodnotili veľmi úspešný rok 2023 pre našu spoločnosť. Jedno číslo za všetky – v minulom roku sme zrealizovali 973 požiadaviek na vývoj pre našich nových a existujúcich zákazníkov.

Implementácia ZIS od roku 1992

Najnovšia generácia zákazníckeho informačného systému ZIS s-USYS®.net je implementovaná v mnoho významných spoločnostiach v Česku a na Slovensku.
V Poľsku, v Chorvátsku a v Maďarsku je implementovaná modifikovaná generácia Billing a CRM pod názvom Gazelle®.

VODÁRENSTVO

Skupina VEOLIA VODA
Skupina ONDEO
Skupina ENERGIE AG
SmVaK

ENERGETIKA

MND Energie a.s.
EOP Opatovice, a.s.
TEDOM energie s.r.o.
Lehotsky Capital

MÉDIÁ

Český rozhlas
Česká televize
RTVS (Rozhlas a Televízia Slovenska)

USYS pomáha

KARIÉRA

Pracujte pre úspešnú spoločnosť

USYS je veľmi úspešná česká IT spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 1992, ktorá vyvíja vlastný rozsiahly informačný systém využívaný v spoločnostiach ako Veolia voda, Česká televízia, Český rozhlas, MND a ďalších. Systém je implementovaný v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku.

Ponúkaný zákaznícky informačný systém ZIS is-USYS®.net je dielom špecializovanej autorskej a implementačnej spoločnosti UTILITIES SYSTEMS s.r.o., ktorá za dlhé roky získala bohaté skúsenosti s vývojom a implementáciou ZIS pre distribútorov a predajcov médií.

ZIS firmy UTILITIES SYSTEMS s.r.o. prešiel víťazne radom výberových konaní v ČR aj zahraničí. Hlavné sídlo firmy je v Prahe a pobočku má v Bánskej Bystrici (USYS SK).

Našim novým kolegom ponúkame

 • nadštandardné platové podmienky
 • 5 týždňov dovolenky, 3 sick-days/rok, čiastočný home-office
 • polročné odmeny podľa kvality a interného hodnotenia práce
 • príspevok na dôchodkové poistenie a stravné lístky
 • kurzy anglického jazyka v malých skupinách podľa úrovne
 • firemné teambuildingové podujatia so športovými aktivitami
 • prácu v pokojnej rezidenčnej štvrti v susedstve parku
 • príjemné pracovné prostredie – priateľská až rodinná atmosféra
 • stabilná spoločnosť s úspešným a dlhodobým pôsobením na trhu
 • občerstvenie na pracovisku v podobe ovocia, kávy…
 • a mnoho ďalšieho

VOĽNÉ MIESTA

Junior konzultant/ka

Popis práce:

 • Implementácia informačného systému (nastavenie, školenie)
 • Podpora používateľov
 • Tvorba manuálov, postupov a metodík

Požiadavky:

Znalosť databázového jazyka SQL, komunikatívnosť a schopnosť tímovej práce sú výhodou. Vyžaduje sa znalosť českého alebo slovenského jazyka, vítaná je znalosť anglického alebo poľského jazyka. Všetko potrebné sa naučíte u nás.

Plat od 35 do 50 tisíc Kč mesačne, v závislosti od skúseností a praxe, na HPP.

mám záujem

Senior konzultant/ka

Popis práce:

 • Vývoj informačného systému pre riadenie obchodných prípadov v sektore vodného hospodárstva a energetiky
 • Konzultácie so zákazníkmi a interne s vývojármi
 • Analýzy a návrhy riešení
 • Testovanie, dokumentácia a implementácia vyvinutých funkcií
 • Implementácia systému u nových zákazníkov
 • Podpora existujúcich funkcií

Požiadavky:

 • Najmenej 3 roky skúseností ako konzultant pri implementácii alebo vývoji rozsiahlej fakturačnej alebo CRM aplikácie v oblasti verejných služieb, telekomunikácií alebo bankovníctva
 • Komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme
 • Samostatná komunikácia so zákazníkmi
 • Vyžaduje sa znalosť českého alebo slovenského jazyka, angličtina alebo poľština je vítaná
 • Pracovitosť, zodpovednosť, vysoké pracovné nasadenie

Plat od 50 do 90 tisíc Kč mesačne v závislosti od skúseností a praxe, na HPP.

mám záujem

Tester/ka

Popis práce:

 • Testovanie informačného systému
 • Vytváranie a udržiavanie testovacích scenárov
 • Hlásenie chýb a dokumentácia
 • Spolupráca pri tvorbe príručiek

Požiadavky:

 • Skúsenosti s testovaním softvéru
 • Logické myslenie
 • Zodpovednosť, samostatnosť, dobré komunikačné schopnosti
 • Vyžaduje sa znalosť českého alebo slovenského jazyka, anglický alebo poľský jazyk je vítaný

Plat od 30 do 45 tisíc Kč mesačne, v závislosti od skúseností a praxe, na HPP.

mám záujem

Vývojár/ka

Požiadavky:

 • Znalosť frameworku .NET, jazyka C#
 • Základné znalosti relačných databáz, aspoň základné znalosti jazyka SQL
 • Ochota odborne sa zdokonaľovať
 • Znalosť HTML / CSS / XML výhodou
 • Požaduje sa znalosť českého alebo slovenského jazyka, anglický alebo poľský jazyk je vítaný

Vysoké platové ohodnotenie, podľa skúseností a praxe.

mám záujem

KONTAKTY

UTILITIES SYSTEMS s.r.o.

IČO: 17772796
DIČ: CZ17772796

Sídlo spoločnosti:
Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kancelárie:
Na Klaudiánce 18, 147 00 Praha 4

telefón:
+420 840 888 215
+420 271 735 025
+420 272 732 377
e-mail:
info@usys.cz
servis@usys.cz

USYS Slovakia, s.r.o.

IČO: 44908806
DIČ: 2022874997
IČ DPH: SK2022874997

Adresa:
Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica

telefón:
+420 840 888 215
+421 484 143 072
+421 905 149 880
e-mail:
usyssk@usys.cz
servis@usys.sk

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Vaše meno*

  E-mail*

  Spoločnosť

  Telefón

  Správa*

  © 2024 UTILITIES SYSTEMS s.r.o.