Nový release ZIS is-USYS®.net byl implementován ve vodárenských společnostech. Jednalo se o jeden z největších updatů naší aplikace.