Implementováno rozšíření is-USYS o podporu Smart Meteringu ve Vodárenské akciové společnosti (divize Brno-venkov, Boskovice, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Ždár nad Sázavou). Současně byla upravena webová aplikace do novějšího responsivního designu.