Nový release ZIS is-USYS®.net bol implementovaný vo vodárenských spoločnostiach. Jednalo sa o jeden z najväčších updatov našej aplikácie.