Október 2021

Implementované rozšírenie is-USYS o podporu Smart Meteringu vo Vodárenskej akciovej spoločnosti (divízie Brno-vidiek, Boskovice, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Ždár nad Sázavou). Súčasne bola upravená webová aplikácia do novšieho responzívneho designu.