Február 2023

Začali sme práce na tradingových funkčnostiach. Zároveň bola začatá implementácia ZIS is-USYS.net v spoločnosti BIDLI energie, a.s.