Január 2022

Do novej implementácie ZIS, ktorá je prevádzkovaná v EP Energy Trading a.s. z Energetického a priemyselného holdingu (EPH), boli presunutá dáta zákazníkov Dobrej energie. Paralelne bola nad týmito dátami dokončená implementácia zákazníckeho portálu.