Január 2023

V extrémne krátkej lehote štyroch mesiacov sme pripravili implementáciu a od 2.1.2023 zahájili produkčnú prevádzku v jednej z najväčších vodárenských spoločností v Českej republike, a to Severomoravské vodovody a kanalizácie Ostrava a.s. Pre zákazníka sme úspešne vykonali migráciu dát z niekoľkých prevádzkovaných informačných systémov a ZIS is-USYS.net integrovali s ďalšími aplikáciami používanými v spoločnosti.