Dokončili sme migráciu dát spoločnosti Energie ČS, a.s. Všetko prebehlo v plánovanom termíne. Jednalo sa o kompletné dáta 65 tisíc zákazníkov. Dáta boli namigrované do nového účtovného okruhu ZIS is-USYS®.net v skupine Bohemia Energy entity s.r.o.