Júl 2023

Pre významného zákazníka vodárenskej spoločnosti sme spustili podpisovanie zmlúv pomocou služby Bank iD.