Október 2022

V rámci fúzie spoločnosti VaK Zápy, s.r.o. so spoločnosťou Vodovody a kanalizácie Beroun, a.s. bola vykonaná kompletná migrácia zákazníckych dát VaK Zápy, s.r.o. do už prevádzkovanej ZIS is-USYS.net vo VaK Beroun.