Október 2023

Seminár ZIS a stretnutie so zákazníkmi v dňoch 25. – 26.10.2023 v DIXON Resort v Banskej Bystrici.