September 2023

Bol vykonaný redizajn zákazníckeho portálu v Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.