Dokončena implementace webového portálu pro správu televizních poplatků v České televizi. Nová aplikace má moderní design, zjednodušené procesy, novou platební metodu inkaso z platební karty a řadu dalších vylepšení a zjednodušení pro plátce televizních poplatků. Současně byla provedena i optimalizace procesů a činností v aplikaci pro uživatele správy televizních poplatků v České televizi v is-USYS.