Úspešne sme dokončili vývoj nového webového portálu pre našich zákazníkov. Klientsky portál je prepojený so ZIS is-USYS®.net a je dostupný na ľubovoľnom zariadení.