Dokončená implementácia webového portálu pre správu televíznych poplatkov v Českej televízii. Nová aplikácia má moderný dizajn, zjednodušené procesy, novú platobnú metódu inkaso z platobnej karty a množstvo ďalších vylepšení a zjednodušení pre platcov televíznych poplatkov. Súčasne bola vykonaná aj optimalizácia procesov a činností v aplikácii pre užívateľov správy televíznych poplatkov v Českej televízii v is-USYS.