Júl 2021

Júl 2021

Dokončili sme migráciu dát spoločnosti Energie ČS, a.s. Všetko prebehlo v plánovanom termíne. Jednalo sa o kompletné dáta 65 tisíc zákazníkov. Dáta boli namigrované do nového účtovného okruhu ZIS is-USYS®.net v skupine Bohemia Energy entity...
Február 2021

Február 2021

Úspešne sme dokončili vývoj nového webového portálu pre našich zákazníkov. Klientsky portál je prepojený so ZIS is-USYS®.net a je dostupný na ľubovoľnom zariadení.
Október 2020

Október 2020

Nový release ZIS is-USYS®.net bol implementovaný vo vodárenských spoločnostiach. Jednalo sa o jeden z najväčších updatov našej aplikácie.