ODPOVEĎ NA PONUKU PRACOVNÉ POZÍCIE

Prosím nahrajte váš životopis v PDF alebo DOCX formátu.

Vyplnením a odoslaním odpovede na túto ponuku práce poskytujete svoje osobné údaje spoločnosti Utilities Systems a.s. ako správcovi, a to za účelom výberového konania na túto pozíciu po dobu realizácie výberového konania avšak nie dlhšie ako jeden rok.

© 2021 Utilities Systems a.s.