AKTUALITY

Jún 2024

Jún 2024

Pripravujeme na podpis zmluvy so švajčiarskou spoločnosťou MET Group.

Apríl 2024

Apríl 2024

Oslovila nás ďalšie poľská spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom energie. Bola jej zaslaná záväzná ponuka na implementáciu nášho systému.

Marec 2024

Marec 2024

V stredu 20. 3. 2024 prebehol v Prahe v Konferenčnom centre City vodárenský workshop, s viac ako 50 účastníkmi z niekoľkých desiatok vodární a zástupcov vodárenských skupín.

Počas príjemného popoludnia sme spoločne predstavili a následne diskutovali o viacerých novinkách ZIS a rozvojových plánoch na roky 2024 a 2025. Významná časť workshopu bola venovaná aj funkcionalitám systému, ktoré vodárenské spoločnosti najčastejšie požadujú. Či už v oblasti smart meteringu, zákazníckych portálov, mobilných aplikácií, alebo pre notifikácie o odstávkach, vylepšenia v oblasti hromadnej, najmä elektronickej korešpondencie, automatizácie v komunikácii so zákazníkmi alebo zadávania a podpisovania zmlúv či zadávania odpočtov.

Ďakujeme za účasť a na budúcom workshope sa na Vás opäť tešíme!

Marec 2024

Marec 2024

Oslovila nás poľská spoločnosť zaoberajúca sa nákupom a predajom energie. Bola jej zaslaná záväzná ponuka na implementáciu nášho systému.

Február 2024

Február 2024

V januári sme vyhodnotili veľmi úspešný rok 2023 pre našu spoločnosť. Jedno číslo za všetky – v minulom roku sme zrealizovali 973 požiadaviek na vývoj pre našich nových a existujúcich zákazníkov.

Január 2024

Január 2024

Spoločnosť USYS Slovakia získala certifikáciu o zavedení a udržiavaní systému manažmentu bezpečnosti informácií, ktorý spĺňa požiadavky ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

November 2023

November 2023

V spoločnosti SmVaK bola sprevádzkovaná náhrada aplikácie SEVOD.

Október 2023

Október 2023

Seminár ZIS a stretnutie so zákazníkmi v dňoch 25. – 26.10.2023 v DIXON Resort v Banskej Bystrici.

Október 2023

Október 2023

Prvá implementácia platobných brán (Global Payments a SporoPay Slovenskej sporiteľne) na Slovensku.

Október 2023

Október 2023

Spustenie produkčnej prevádzky v spoločnosti BIDLI energie a.s.

September 2023

September 2023

Bol vykonaný redizajn zákazníckeho portálu v Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

August 2023

August 2023

Pripravujeme ponuku pre spoločnosť HEKLA ENERGY SP. Z O.O. (Poľsko).

Júl 2023

Júl 2023

Pre významného zákazníka vodárenskej spoločnosti sme spustili podpisovanie zmlúv pomocou služby Bank iD.

Jún 2023

Jún 2023

Začali sme práce na testovacej migrácii BIDLI energie a.s.

Február 2023

Február 2023

Začali sme práce na tradingových funkčnostiach. Zároveň bola začatá implementácia ZIS is-USYS.net v spoločnosti BIDLI energie, a.s.

Január 2023

Január 2023

V extrémne krátkej lehote štyroch mesiacov sme pripravili implementáciu a od 2.1.2023 zahájili produkčnú prevádzku v jednej z najväčších vodárenských spoločností v Českej republike, a to Severomoravské vodovody a kanalizácie Ostrava a.s. Pre zákazníka sme úspešne vykonali migráciu dát z niekoľkých prevádzkovaných informačných systémov a ZIS is-USYS.net integrovali s ďalšími aplikáciami používanými v spoločnosti.

Január 2023

Január 2023

Bola zahájená produkčná prevádzka ZIS is-USYS.net v spoločnosti LEHOTSKY CAPITAL s.r.o., ktorá sa zaoberá prevádzkovaním LDS elektriny.

Október 2022

Október 2022

V rámci fúzie spoločnosti VaK Zápy, s.r.o. so spoločnosťou Vodovody a kanalizácie Beroun, a.s. bola vykonaná kompletná migrácia zákazníckych dát VaK Zápy, s.r.o. do už prevádzkovanej ZIS is-USYS.net vo VaK Beroun.

Jún 2022

Jún 2022

V júni 2022 prebehlo stretnutie s našimi zákazníkmi na konferencii v Štiříne neďaleko Prahy. Bolo prezentovaných množstvo zaujímavých tém a noviniek. Krátku ukážku môžete vidieť zde.

Január 2022

Január 2022

Do novej implementácie ZIS, ktorá je prevádzkovaná v EP Energy Trading a.s. z Energetického a priemyselného holdingu (EPH), boli presunutá dáta zákazníkov Dobrej energie. Paralelne bola nad týmito dátami dokončená implementácia zákazníckeho portálu.

December 2021

December 2021

Upravená webová aplikácia do novšieho responzívneho designu pre Ostravské vodárne a kanalizácie a.s.

November 2021

November 2021

Dokončená implementácia webového portálu pre správu televíznych poplatkov v Českej televízii. Nová aplikácia má moderný dizajn, zjednodušené procesy, novú platobnú metódu inkaso z platobnej karty a množstvo ďalších vylepšení a zjednodušení pre platcov televíznych poplatkov. Súčasne bola vykonaná aj optimalizácia procesov a činností v aplikácii pre užívateľov správy televíznych poplatkov v Českej televízii v is-USYS.

November 2021

November 2021

Pre našich zákazníkov nové úspešne prevádzkujeme outsourcing back-office procesov ZIS. Jedná sa o správu systému, cenníkov a produktov. Pripravujeme prevzatie procesov fakturácie a salda.

Október 2021

Október 2021

Implementované rozšírenie is-USYS o podporu Smart Meteringu vo Vodárenskej akciovej spoločnosti (divízie Brno-vidiek, Boskovice, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Ždár nad Sázavou). Súčasne bola upravená webová aplikácia do novšieho responzívneho designu.

© 2024 UTILITIES SYSTEMS s.r.o.